Hendriks dakreiniging, reinigen en ontmossen daken in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant

Telefoon

0497/646 889 - 0497/455 975

Email

hendrikscliff@hotmail.com
janyhendriks369@gmail.com

Privacy en cookieverklaring

Versie 1.0. van 4 juni 2018

Dakreiniging Hendriks is er zich ten volle van bewust dat een passende verwerking van de persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht.

Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. Deze handelswijze is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die sinds mei 2018 van kracht is.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Wanneer u via het contactformulier uw gegevens invult, zullen deze gegevens enkel gebruikt worden om uw vragen te beantwoorden of uw een offerte te bezorgen.

Deze gegevens worden niet opgeslagen in een database en worden na het beantwoorden van de vraag verwijderd.

Deze gegevens worden zeker niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden zeker niet verkocht aan derde partijen.

2. Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen.

Hiervoor maakt de website gebruik van Google Analytics-cookies.

Er werd hiervoor, zoals vereist door de GDPR, een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google.

De gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd, door het laatste octet van het IP-adres te maskeren. Gegevens delen werd uitgeschakeld en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Meer informatie over cookies.

3. Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Meer info over hoe u cookies uit kunt schakelen.

4. Beveiligingsniveau

Dakreiniging Hendriks beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

5. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

6. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Hendriks Dakreiniging
Genkerbaan 55b
3520 Zonhoven

Tel: 0497/646 889 of 0497/455 975
Email: hendrikscliff@hotmail.com of janyhendriks369@gmail.com

6. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.


© 2022 Dakreiniging Hendriks | Webdesign: Project Internet | Privacy Statement